Stundu saraksts 
Babītes vidusskolā

  • Pieslēgšanās ar E-klases pasi;
  • Atteikties no dalības var vismaz divas dienas pirms noteiktā konsultācijas datuma;
  • Ja notikusi kāda kļūda, izvēlieties priekšmetu no jauna;
  • Sistēma tiek testēta tāpēc problēmu, ierosinājumu gadījumā vērsties pie kāda no skolas e-klases virslietotājiem;
Sistēma veidota Babītes vidusskolā © 2018