Trešdiena, 2021. gada 3.marts   Marts, Tālavs, Tālis © Babītes vidusskola 2021


Sistēma veidota Babītes vidusskolā
Sistēmas versija 2.5.0
Ilmārs Jermaks, Kristaps Muižnieks © 2021

Sistēmas darbības nodrošināšanai tiek izmantoti cookies(sīkdatnes).
Sistēmas lietotāju daudzuma monitorēšanai tiek izmantots Google Analytics.
Šīs sistēmas nesankcionēta lietošana saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem
var tikt kvalificēta kā noziedzīgs nodarījums, par kura izdarīšanu var tikt piemērots sods saskaņā ar Krimināllikumu.
Konsultāciju grafiks katrai klasei ir apskatāms stundu saraksta skatā uzreiz zem dienas, kur attēlotas tās dienas konsultācijas.
Pilno konsulātāciju grafiku var apskatīt arī navigācijā, nospiežot uz "Konsultāciju grafiks".
Lai taupītu vietu datoru ekrānos, priekšmeta skolotāju var atrast, uzvirzot savu peles kursoru uz priekšmeta nosaukuma, stundu sākuma laiku var atrast, uzvirzot kursoru uz stundas numura un pārbaudes darba tēmu, ja tā ievadīta, uzvirzot kursoru uz P.D. ikonas.
Jā, Jūsu izvēlēta klase navigācijā saglabājas automātiski un mācibu gada sākumā klase jāizvēlas vēlreiz.
Stundu sarakstā ir iespēja pārvietoties pa nedēļām, lai labāk plānotu savu laiku.
-1 , pārvietoties par vienu nedēļu atpakaļ,
ŠĪ -> pārvietoties uz esošo nedēļu,
+1 -> pārvietoties par vienu nedēļu uz priekšu*.
*Decembrī pārvietošanās uz janvāra mēnesi ir iespējama tikai sākot ar 1. janvāri.
Šis noformējums un pogu bloķēšanās nozīmē, ka nedēļu navigācija ir iesaldēta. Šī funkcija darbojas īsu laika posmu, lai nepārslogotu sistēmas darbību.
Navigācijā, nospiežot uz pogas "Ieteikumi", tiks atvērta saziņas forma skolas mājaslapā, tur arī ir iespēja iesniegt rekomendāciju, kļūdas pieteikumu utt.
  • Pieslēgšanās ar E-klases pasi;
  • Atteikties no dalības var vismaz 2 darba dienas pirms noteiktā konsultācijas datuma;
  • Pieteikties uz konsultāciju var vismaz 2 darba dienas (2 pilnas darba dienas) pirms noteiktā konsultācijas datuma;
  • Ja notikusi kāda kļūda, izvēlieties priekšmetu no jauna;
  • Ierosinājumu un problēmu gadījumā vērsties pie kāda no skolas e-klases virslietotājiem;
  • Tehnisku problēmu gadījumā epasts saziņai: , ieteicams pievienot ekrānšāviņu ar aktuālo problēmu.

Autorizācijas veids:

2020./2021. m.g.


Nedēļu navigācija